meta name = "DC.Contributor" content = "Pingel, Claire">

Goddelyk antwoord, from Luiken's Jezus en de Ziel, classicizing illustrations

Return to Highlights from the collection

Luiken, Jan. Jezus en de Ziel, een Geeftalyke Spiegel voor't gemoed, Zinnebeelden : Vervat in drie deelen / Met nieuwe plaaten door Joannes Luiken. Amsterdam, 1714. pp. 46-47 - De Ziele in verlangen...

Bryn Mawr College Library Special Collections